Page 6 - Matemáticas para bacharelato de adultos
P. 6

6
                                             Análise. Capítulo I: Funcións
                Prácticas


       3.1. Asíntotas horizontais ........................................................................................................................................................................... 82
       3.2. Asíntotas verticais ............................................................................................................................................................................... 84
       3.3. Asíntotas oblicuas ............................................................................................................................................................................... 85
       3.4. Cálculo das asíntotas oblicuas en funcións racionais ......................................................................................................................... 86
     Continuidade de funcións ............................................................................................................................................................................... 94
      1. Funcións continuas .................................................................................................................................................................................... 94
       1.1. Teorema de Bolzano ........................................................................................................................................................................... 95
       1.2. Consecuencias do teorema de Bolzano .............................................................................................................................................. 95
      2. Funcións descontinuas .............................................................................................................................................................................. 97
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11