Page 8 - Matemáticas para bacharelato de adultos
P. 8

8
                                         2. Conceptos previos. Suma de ángulos
                Prácticas


     2.3. Ángulos complementarios e suplementarios
       •   Dous ángulos son complementarios cando a súa suma é igual a un ángulo recto, e suplementarios cando a súa su-
          ma é igual a dous ángulos rectos ou un ángulo raso.
        •  Chámase complemento dun ángulo ao ángulo complementario do mesmo, ou sexa, o ángulo que hai que engadir-
          lle para formar un ángulo recto.
        •  Chámase suplemento dun ángulo ao ángulo suplementario dese ángulo, é dicir, o que lle falta para formar un án-
          gulo raso.
     2.4. Algunhas propiedades dos ángulos
     No que segue imos citar algunha propiedades dos ángulos.

       Se dous ángulos son iguais, teñen complementos e suplementos iguais, e reciprocamente, se dous ángulos teñen o mes-
        mo complemento ou o mesmo suplemento, entón son iguais.

        •   Dous ángulos adxacentes son suplementarios.
        •   Dous ángulos consecutivos non adxacentes non son necesariamente suplementarios.

        •   A suma de tódolos ángulos consecutivos, de igual vértice, que se
          forman nun dos semiplanos que determina unha recta, é igual a
          dous ángulos rectos.

        •   A suma de tódolos ángulos consecutivos que se poden formar arre-
          dor dun punto é igual a catro ángulos rectos.

        Para obter o complemento dun ángulo, basta trazar polo vértice do mesmo unha
        semirrecta perpendicular a un calquera dos seus lados, quedando o ángulo dentro
        do recto que se forma.
        •  Por exemplo, o ángulo BOC é o complemento do ángulo AOB .
        Para obter o suplemento dun ángulo trázase a semirrecta oposta a un calquera
        dos seus lados: o ángulo convexo formado por esta semirrecta e o outro lado é o
        suplemento do ángulo dado.
        •  Por exemplo, os ángulos BOC e AOC son suplementos do ángulo
                           '
           AOB .
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13