Page 5 - Matemáticas para bacharelato de adultos
P. 5

5
     Trigonometría. Introdución
                                           Prácticas     TRIGONOMETRÍA. INTRODUCIÓN

     1. CONCEPTOS PREVIOS. ÁNGULOS
       Feixe de raios.
        Un feixe de raios é o conxunto de tódalas rectas que pasan por un punto, chamado vértice
        ou centro, e están situadas nun plano, que é a base do feixe.
        Os elementos do feixe de raios son tódalas semirrectas que parten do vértice.

     1.1. Ángulo plano

       Un ángulo plano é calquera das dúas rexións do plano determinadas por dúas semirrectas
        que teñan a mesma orixe. As semirrectas reciben o nome de lados e o punto común de ori-
        xe chámase vértice.
        •  Na figura, o punto O é o vértice e as semirrectas OA e OB son os lados.

     1.1.1. Notación dos ángulos

       Un ángulo desígnase fundamentalmente así:
        •  Mediante tres letras: unha en cada lado e outra no vértice, lendo sempre no
          medio a letra do vértice.
          Exemplo: ángulo AOB .
        •  Cunha única letra no vértice:
          Exemplo ángulo O .
        •  Cunha letra minúscula ou un número colocados no interior do ángulo e ao carón dun arco descrito entre os lados.
          Exemplo ángulo m .
        •  Moitas veces tamén se prescinde do vocablo «ángulo», e ponse simplemente AOB , AOB , AOB , ˆ m .

     1.1.2. Ángulo cóncavo e convexo
       As semirrectas OA e OB dividen o plano en dúas rexións.
                              '
                                 '
        •  A rexión m que non contén as prolongacións OA e OB desas semirrectas chá-
          mase ángulo convexo, e a rexión n que as contén chámase ángulo cóncavo.
        •  Salvo indicación expresa, referirémonos sempre ao ángulo convexo.


        •  Se prolongamos as rectas OA e OB , as rectas completas que se forma dividen o pla-
          no en catro rexións angulares, sendo cada unha delas un ángulo convexo.
        •  Trazando as semirrectas opostas aos lados do ángulo cóncavo, ese ángulo cóncavo
          queda dividido en tres ángulos convexos.


     1.1.3. Ángulo raso
       Cando as dúas semirrectas OA e OB son opostas, cada unha das dúas rexións do plano
        chámase ángulo raso.
        •  Todo ángulo convexo é menor ca un ángulo raso e todo ángulo cóncavo é maior ca
          un ángulo raso.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10