Page 4 - Matemáticas para bacharelato de adultos
P. 4

4
                                           Prácticas para resolver problemas
                Prácticas


       5.2. Multiplicación -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------65
       5.3. División ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------65
       5.4. Propiedades das operacións con números complexos --------------------------------------------------------------------------------------------------66
       5.5. Potencias e raíces -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------66
     Cuestións, exercicios e problemas ................................................................................................................................................................ 69
   1   2   3   4   5   6   7   8   9