Page 9 - Galicia_IRPF_2019
P. 9

Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)   (JRLS)
                                                      06/10/2020
      Galicia Provincia Concello      Número de Número de Número de  Renda Bruta media Renda dispoñible media
   Código             Ano 2019
          Ordenación Galicia      titulares declaracións habitantes Valor Porcentaxes Valor Porcentaxes
   281 Galicia                1 496 461 1 325 342 2 701 819 25 330      20 998
                  Posición segundo
   93  A Coruña                644 673 570 349 1 121 815 27 160       22 292
                  a Renda Bruta
   61  Lugo          media referida a 181 144 161 708 327 946 22 281 Con respecto a  Galicia Con respecto á  provincia 18 774 Con respecto a  Galicia Con respecto á  provincia
   66  Ourense                163 183 146 293 306 650  22 496        19 028
   61  Pontevedra       Galicia Provincia 507 461 446 992 945 408 25 026      20 796

  O 32082 Trasmiras        271  63   591   511   1 263  15 522 61.3% 69.0% 14 126 67.3% 74.2%
  L 27042 Paradela         272  57   896   795   1 739  15 480 61.1% 69.5% 13 877 66.1% 73.9%
  L 27043 Páramo, O        273  58   607   535   1 344  15 267 60.3% 68.5% 13 751 65.5% 73.2%
  L 27037 Nogais, As        274  59   470   417   1 047  15 093 59.6% 67.7% 13 522 64.4% 72.0%
  L 27055 Samos          275  60   576   508   1 246  14 969 59.1% 67.2% 13 427 63.9% 71.5%
  O 32071 Riós           276  64   625   556   1 461  14 925 58.9% 66.3% 13 573 64.6% 71.3%
  O 32091 Vilardevós        277  65   763   666   1 802  14 877 58.7% 66.1% 13 671 65.1% 71.8%
  C 15083 Toques          278  93   488   399   1 107  14 181 56.0% 52.2% 12 908 61.5% 57.9%
  L 27 Agrupación municipios pequeños  279 61   2 320 2 078 4 879 16 344 64.5% 73.4% 14 633 69.7% 77.9%
  O 32 Agrupación municipios pequeños  280 66   7 759 7 012 19 193 16 806 66.3% 74.7% 15 028 71.6% 79.0%
  P 36 Agrupación municipios pequeños  281 61   281 251   637   24 610 97.2% 98.3% 20 249 96.4% 97.4%
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14