Page 16 - Galicia_IRPF_2019
P. 16

Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)   (JRLS)
                                                      06/10/2020
      Galicia Provincia Concello      Número de Número de Número de  Renda Bruta media Renda dispoñible media
   Código             Ano 2019
         Ordenación provincial      titulares declaracións habitantes Valor Porcentaxes Valor Porcentaxes
   281 Galicia                1 496 461 1 325 342 2 701 819 25 330      20 998
                  Posición segundo
   93  A Coruña                644 673 570 349 1 121 815 27 160       22 292
                  a Renda Bruta
   61  Lugo          media referida a 181 144 161 708 327 946 22 281 Con respecto a  Galicia Con respecto á  provincia 18 774 Con respecto a  Galicia Con respecto á  provincia
   66  Ourense                163 183 146 293 306 650  22 496        19 028
   61  Pontevedra       Galicia Provincia 507 461 446 992 945 408 25 026      20 796

  P 36061 Vilanova de Arousa    175  51   5 173   4 652  10 239  18 603 73.4% 74.3% 16 243 77.4% 78.1%
  P 36009 Cañiza, A        198  52   2 219   1 906  5 122  18 084 71.4% 72.3% 15 801 75.3% 76.0%
  P 36001 Arbo           199  53   1 249   1 051  2 576  18 060 71.3% 72.2% 16 007 76.2% 77.0%
  P 36059 Vila de Cruces      210  54   2 497   2 154  5 208  17 750 70.1% 70.9% 15 548 74.0% 74.8%
  P 36027 Meaño          212  55   2 803   2 475  5 322  17 715 69.9% 70.8% 15 492 73.8% 74.5%
  P 36025 Lama, A         228  56   723   636   2 397  17 271 68.2% 69.0% 15 343 73.1% 73.8%
  P 36020 Agolada         241  57   1 049   894   2 304  16 819 66.4% 67.2% 14 989 71.4% 72.1%
  P 36901 Illa de Arousa, A    244  58   2 699   2 451  4 932  16 743 66.1% 66.9% 14 723 70.1% 70.8%
  P 36047 Rodeiro         264  59   1 294   1 141  2 393  16 063 63.4% 64.2% 14 318 68.2% 68.8%
  P 36016 Dozón          270  60   446   385   1 073  15 581 61.5% 62.3% 14 144 67.4% 68.0%
  P 36 Agrupación municipios pequeños  281 61   281 251   637   24 610 97.2% 98.3% 20 249 96.4% 97.4%
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21